Wolontariat, akcje i imprezy

Renata CichyKoordynator imprez i akcji Stowarzyszenia

 

tel.: 693819773

Dorota Barankoordynator Regionalnego Centrum Wolontariatu

 

tel.: 530015025

mail dotka.baran@gmail.com